ADHD a borderline – jakie są podobieństwa, a jakie różnice?

Czarno-biały ceglany mur. Na murze zarys dwóch przenikających się głów odwróconych do siebie profilami. Ilustracja do artykułu ADHD a borderline - jakie są podobieństwa a jakie różnice?

ADHD a borderline – jak je rozróżnić? Współwystępowanie ADHD i zaburzeń osobowości typu borderline wynosi 34%. Stąd pytanie: jak je zatem rozróżnić? Objawy ADHD – czyli jakie? To te związane z zaburzeniami koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej oraz nadmiernej impulsywności. Mogą to być na przykład: popełnianie błędów z nieuwagi, kłopot ze słuchaniem długich instrukcji, gubienie […]